Taak-functieanalyse

Om een volledig beeld te krijgen van de belasting in de functie(s) binnen uw organisatie kan een taak-functieanalyse worden uitgevoerd. Met deze analyse krijgt u niet alleen de fysieke en mentale belasting van de functie in beeld, maar ook de werkomstandigheden. Tevens worden in deze analyse de loongegevens, noodzakelijke bekwaamheden en bedrijfs- en functieomschrijving weergegeven. Dit kan u helpen bij het opstellen van vacatureteksten of functieprofielen en het invullen van verzuimpreventie.

Om een goede taak-functieanalyse op te stellen wordt een werkplekbezoek gepland evenals een gesprek met HRM of de leidinggevende.