Arbeidsdeskundig onderzoek

Wanneer uw medewerker in het verzuim terecht komt, krijgt u als werkgever te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. Zowel van u als van uw medewerker wordt verwacht dat u bijdraagt aan een effectief re-integratietraject.

Met een arbeidsdeskundig onderzoek krijgt u inzicht in de belastbaarheid van uw medewerker, maar er wordt ook gekeken naar eventuele belemmerende re-integratiefactoren zoals privĂ© omstandigheden en andere factoren. We onderzoeken of uw medewerker kan terugkeren in de huidige functie of dat er een andere geschikte functie is binnen uw organisatie.  Wanneer dit niet haalbaar is, kijken we naar mogelijkheden buiten de organisatie. Het onderzoek bestaat uit een voorgesprek met leidinggevende, een gesprek met uw medewerker en een afrondend drie-gesprek. Indien nodig vindt er overleg plaats met de bedrijfsarts die de belastbaarheid van uw medewerker heeft vastgelegd in een inzetbaarheidsprofiel. Ook een werkplekbezoek behoort tot de mogelijkheden. 

Zowel u als uw medewerker ontvangen aan de hand van het onderzoek een rapportage die antwoord geeft op de volgende vragen:

  • Kan medewerker het eigen werk bij de eigen werkgever nog uitvoeren?
  • Zo nee, is het eigen werk met behulp van aanpassingen passend te maken?
  • Zo nee, kan medewerker ander werk bij de eigen werkgever uitvoeren?
  • Zo nee, zijn er mogelijkheden om werknemer naar ander werk te begeleiden en is een vervolgtraject gewenst?


Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt veelal ingezet rondom het eerste ziektejaar, maar kan zeker ook eerder in het verzuim een belangrijke rol spelen. Benieuwd naar de dienstverlening, neem gerust contact op!