Arbeidsdeskundig Onderzoek

Wanneer uw medewerker in het verzuim terecht komt krijgt u als werkgever te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. Zowel van u als van uw medewerker wordt verwacht dat u bijdraagt aan een effectief re-integratietraject. Met een arbeidsdeskundig onderzoek krijgt u inzicht in of de belasting in de functie past bij de belastbaarheid van uw medewerker.

Ondersteuning verzuimbegeleiding 

Tijdelijk ondersteuning nodig in uw organisatie bij het begeleiden van het verzuimproces? Kracht Arbeidsadvies is u hierbij graag van dienst. Op locatie of van afstand ondersteun ik werkgever onder andere bij het bewaken van de wettelijke termijnen & dossiervorming, samenwerking met de arbodienst en gesprekken met medewerker. 

Taak-functieanalyse

Wilt u inzicht krijgen in de belasting van de functies binnen uw organisatie, dan kan een taak-functieanalyse uitkomst bieden. Door middel van een systematische weergave worden alle belastingaspecten in de functie beschreven. Dit kunt u bijvoorbeeld gebruiken in uw sollicitatie procedures of om preventief functiewijzigingen te onderzoeken.